Gurbe Douwstra liefhebbers opgelet: “Te Plak” is dé solovoorstelling van Frieslands meest populaire troubadour uit Drachten.

 

Gurbe Douwstra:

‘TePlak’ is de titel fan myn solo-lietsjesprogramma, dat ik begjin 2020 spylje sil yn de teaters yn Fryslân (hjirûnder de spyllist). Yndie in solo-programma, mar ik doch dat net allinnich. Muzikale stipe komt fan Wander van Duin op kontrabas en gitaar, Jan de Vries op gitaar, dobro, mandoline en akkordeon en Johanna van der Veen op banjo en mandoline. It wurdt in tige persoanlik programma, út en troch beskôgjend en miskien wat mankelyk, mar fansels ek fleurich. Mei in protte nije lietsjes, anekdoates en ferhalen.

De spyllist:

31 jannewaris, Drachten, de Lawei (premjère)

8 febrewaris, Opende, Baron Theater

14 febrewaris, De Gordyk, de De Skans Gorredijk

8 maart, Frjentsjer, de Koornbeurs

14 maart, Nes (NE Fryslân), TheaterkerkNes

11 april, Snits, Noorderkerkseal theater Sneek

19 april, Bûtenpost, de Muzykpleats (MeM), (fia Maskelyn)

2 maaie, it Hearrenfean, Posthuis Theater

9 maaie, Aldemardum, Grand Café De Nostalgie

Entree € 16,50

Tickets te reserveren bij De Nostalgie via info@grandcafedenostalgie.nl of contact opnemen met Hylke 06-51632615 (liefst WhatsApp).